سیستم های MISو مقایسه عملکرد

در هر سازمان مجموعه بسیار بزرگ و متنوع از اطلاعات تولید و نگهداری می گردد نحوه استفاده از این اطلاعات ارزش واقعی آنها را تعیین می کند.با توجه به محدودیت وقت مدیران ، داشتن گزارشات دسته بندی شده و یا طراحی شده بر مبنای استثناها مفید تر از مرور تک تک اطلاعات می باشد.بدین منظور شرکت فناوران گیتی افروز بر این تلاش است تا با طراحی سیستم های MIS امکانات تهیه گزارش و امکان مقایسه آنها با معیارهای تعیین شده را بر اساس  نیاز مدیران فراهم نماید که امکانات زیر به همراه داشته باشند.

ویژگی ها 

-        تهیه گزارش های زمانبندی شده از سامانه های مختلف

-        هشدار در موارد استثناء

-        امکانتعیین معیار و مقایسه عملکرد

-        تحویل گزارش به روش ها  فرمت های مختلف

-        امکان محدود کردن سطح گزارش به کاربران مختلف

-        امکان تنظیم گزارش ، مطابق خواسته های سازمانی

-        امکان جمع بندی گزارش سامانه های مختلف و یکپارچه سازی آنها

-        امکان عمیق تر شدن و دستیابی به اطلاعات جزئی تر

تماس با ما


کیلومتر 11 جاده ترکیه پارک علم وفناوری

تلفن:2- 09146003001
Fax: 0441-3465575

ارسال ایمیل

لینک های مفید